Historie klubu

Historie organizované cyklistiky v Českých Budějovicích  začala  ve 2.polovině osmdesátých let 19.století. V roce 1887 byl založen Ernest Deutscher Radfahrerverein  a o sedm let později pak Český klub velocipedistů s druhým místním německým klubem , jež fungoval  pod názvem Radfahrerclub Wanderlust. Ještě do konce 19.století vznikly ve městě další dvě cyklistická sdružení- Český klub velocipedistů Šumava a Deutscher Radfahrerverein Schwalbe. Během několika málo let však většina těchto spolků zanikla důsledku opadnutí zájmu o organizovanou cyklistiku.                                                                                                      Na tradici zaniklých českých korporací  v Budějovicích navázal ještě před 1.světovou válkou Český klub velocipedistů ,,Podšumavan“. První valná hromada klubu se konala 27.10.1910 za účasti 27 zakládajících členů. Předsedou prvního užšího výboru se stal Antonín Krátký, místopředsedou Josef Pelikán, jednatelem Jan Matouš, zapisovatelem Adolf Korner, pokladníkem František Procházka a náčelníkem Emanuel Hromádka. Širší výbor doplňoval šestici představitelů o pět přísedících, dva náhradníky a dva revizory účtů. Podšumavan se od svého založení aktivně zapojil nejen do propagace cyklistického sportu ve městě, ale do širšího českého společenského hnutí vůbec.  Vyhlášeným se stal  především jeho tamburašský odbor, který učinkoval při nejrůznějších příležitostech nejen v Budějovicích ale i mimo ně. Patřily sem především tradiční mikulášské i silvestrovské zábavy, slavnosti staročeského vinobraní a samostatné hudební produkce. Tamburaše z Podšumavanu si zvali na své akce také některé další české spolky , např. čtenářsko ochotnický  a zábavní spolek Podhrad na Hluboké,Sportovní klub České Budějovice,místní odbor Národní jednoty podšumavské v Českém Vrbném,Sokol Čtyři Dvory, dámský spolek Ludmila a řada dalších.Samostatné zábavy a valné hromady spolku se odehrávaly většinou v sále hostince U Hromádků. Podšumavan navázal styky s řadou dalších cyklistických sdružení,např. se strakonickým cyklistickým klubem,,Dudák“nebo s Českou cyklistickou jednotou,,Blesk“ve Vídni.Organizoval přirozeně cyklistické výlety v rámci jihočeského regionu a účastnil se řady silničních závodů.Mezi nejvýznamnější počiny patřil osmidenní výlet Šumavou či silniční závod ,,Napříč krajinou“v délce 145 kilometrů .Postupně se vedle organizovaných mužů začali prosazovat v rámci spolku také jejich ženské protějšky,což nám dokladují dobové fotografie.Od 24.3.1912 se mohl Podšumavan pochlubit  svou vlastní vlajkou  s kolem ,na němž je posazen červený štít s názvem spolku a iniciálami KČV a s lipovými ratolestmi a nápisem České Budějovice.Koncem 20.let činnost KČV postupně upadá v souvislosti s nárustem organizovaného cyklistického sportu v rámci jednotlivých tělovýchovných organizací ve městě .