OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Výroční schůze Podšumavanu

Dne 22.11. 2014 se v Budvarce uskutečnila výroční schůze Spolku Podšumavan. Na schůzi se zvolilo nové vedení klubu. Předsedou klubu byl zvolen Pavel Schembera. Náčelníkem Roman Dvořák . Kronikářem a správcem financí Jiří Šindelář.